Recreanten

Volleybal is een teamsport die bij uitstek geschikt is om in recreatief verband te beoefenen. Dit blijkt wel uit het relatief gering aantal blessures en de hoge leeftijd waarop volleybal nog gespeeld kan worden. Onder leiding van 2 trainers wordt getraind op conditie en techniek. Fitheid, gezelligheid en een goed onderling contact zijn van groot belang.  Er wordt getraind op de maandagavond in sporthal De Trits. De trainingsgroep traint om 19.30 uur. Als je meer wilt dan trainen alleen, bestaat de mogelijkheid om in de recreantencompetitie tegen recreantenteams uit de regio te spelen. Gemiddeld vindt dit op één avond in de maand plaats.

Geef een reactie